ข้าพเจ้านางสาวนิษฐา แกมกล้า ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของการรายงานการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

           ในการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายนข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ดำเนินงานปฎิบัติงานในการลงพื้นที่โดยได้ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนในการขออนุญาติเข้าพื้นที่ในชุมชนทำธนาคารน้ำใต้ดินโดยได้ดำเนินการทะยอยทำในพื้นที่ตำบลกระสัง พร้อมทั้งประสานงานกับครัวเรือนที่สนใจที่ได้สำรวจก่อนหน้าที่มีความต้องการจะทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อปรึกษาเรื่องการหาอุปกรณ์ เตรียมอุปกรณ์ และแรงงานที่จะต้องใช้ในการขุดหลุมและลงอุปกรณ์และดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

           การลงพื้นที่ดำเนินการมีการโดยขุดหลุ่มให้มีความลึกประมาณที่ 1.2 เมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตรและได้จัดเตรียมวัสดุที่หาได้จากพื้นที่  โดยมีการนำยางรถยนต์ ใส่ท่อ PVC ตรงกลาง เพื่อให้เกิดการระบายอากาศ พร้อมใส่หินเล็กๆพร้อมทั้งเศษอิฐบล๊อคลงไปเป็นฐานไม่ให้ท่อเอียงแล้วตามด้วยขวดแก้วที่หาได้จากพื้นที่ ปิดด้วยสแลนและกลบหน้าด้วยหินขนาดเล็ก โดยในการทำธนาคารน้ำใต้ดินข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้บรรยายประโยชน์และวิธีการทำทุกขั้นตอนและตอบข้อสงสัยของชาวบ้าน พร้อมทั้งมีการลงทะเบียนรายชื่อเพื่อให้ความรู้สำหรับคนที่มาดูการทำธนาคารน้ำใต้ดิน การทำงานเดือนนี้ผ่านไปด้วยดีเนื่องจากพี่ๆในกลุ่มประสานงานในการทำงานเป็นอย่างดี   ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปักหมุดในพื้นที่ตำบลกระสัง CBD ในระบบ U2T  เพิ่มเติม และได้ร่วมนัดประชุมกในกลุ่มเเละทำงานที่ได้รับมอบมายและประชุมการทำงานขุดหลุ่มครั้งต่อไป  ทุกคนในกลุ่มมีความสามัคคีช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ทำให้งานงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้

 

อื่นๆ

เมนู