ข้าพเจ้านางสาวนิษฐา แกมกล้า ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของการรายงานการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

           ในการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ดำเนินงานปฎิบัติงานในการลงพื้นที่โดยได้ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่21 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการขออนุญาติเข้าพื้นที่ในชุมชนทำธนาคารน้ำใต้ดิน พร้อมกับได้สำรวจก่อนหน้าที่มีความต้องการจะทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ติดต่อประสานงานกับครัวเรือนที่สนใจที่จะมำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อปรึกษาเรื่องการหาอุปกรณ์ เตรียมอุปกรณ์ และแรงงานที่จะต้องใช้ในการขุดหลุมและลงอุปกรณ์และดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

           ต่อมาข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ทำการนัดหมายชาวบ้านในชุมชนในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยทำการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่จะใช้พร้อมเเละทำการขุดหลุ่ม โดยมีาวบ้านช่วยกันขุดเป็นอย่างดี โดยหลุ่มมีขนาดความลึกประมาณ 1.2 เมตร กว้างขนาดเท่าล้อรถที่ชาวบ้านเตรียมไว้ให้ หลังจากนั้นก็ช่วยกันเอาวัสดุที่จะใช้ลงหลุ่มพร้อมกับอธิบาย ประโยชน์ของเเต่ละอย่างที่ใส่ลงหลุ่มว่าใช้เพื่ออะไร จากนั้นก็ปิดหลุ่มด้วยผ้าเเหยงสีฟ้าที่เตรียมไว้ การทำธนาคารน้ำใต้ดินครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย การทำงานครั้งนี้แต่เสียงหัวเราะและชาวบ้านให้ความสนใจและให้ความร่วมมือกับผู้ปฎิบัติงานเป็นอย่างดี มีความเป็นกันเองมาก ชาวบ้านก็นำมาฝากทำให้ยิ่งรู้สึกถึงการมีน้ำใจ แบ่งปั่นของชาวบ้านในชุมชนอย่างมาก

        

อื่นๆ

เมนู