เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 4 อาจารย์ประจำตำบลกระสังและทีมงานประจำตำบลกระสังได้ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ google meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม เพื่อขยายพื้นที่ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินและเน้นไปทางครัวเรือนที่เขาทำการเกษตรเพื่อขุดสร้างธนาคารน้ำใต้ดินใกล้แปลงเกษตรเน้นการเกษตรแบบยั่งยืน หลังจากประชุมเสร็จทางทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินได้ติดต่อไปทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 บ้านสำโรง ตำบลกระสังเพื่อขอลงพื้นที่

หลังจากที่ทีมงานของเราได้ลงพื้นที่ทำการขุดธนาคารน้ำใต้ดินหมู่ 3 บ้านสวนใหม่เสร็จแล้ว ทางทีมงานได้ไปลงพื้นที่ขุดทำธนาคารน้ำใต้ดินที่บ้านสำโรงหมู่ 13 ตำบลกระสังต่อ โดยได้นัดทีมงานทั้งหมดลงพื้นที่วันที่ 14 ตุลาคม 2556 4 ทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินได้ลงพื้นที่บ้านสำโรงขุดทำธนาคารน้ำใต้ดินในครัวเรือนอย่างยั่งยืนและได้ทำการขุดทั้งหมด 5 หลุมจำนวน 5 ครัวเรือนดังนี้

1.นาง ขจรศรี สุทินรัมย์

2.นาย สมพล โกติรัมย์

3.นาย อมรเทพ กระสันดี

4.นาง รถจนา กุมรัมย์

5.นาย พยับ กุมรัมย์

หลังจากการขุดทำธนาคารน้ำใต้ดินทางทีมงานได้พูดคุยและให้ความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ชาวบ้านให้ความสนใจและร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือทำให้งานของเราเสร็จเร็ว

อื่นๆ

เมนู