กระผม นายศักดิ์ชาญ โกบรัมย์ ประเภทประชาชน ตำบลกระสังอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2564นั้นทีมงานได้สำรวจพื้นที่ที่จะทำการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินโดยได้คัดเลือกหมู่บ้านหนองปลาไหลหมู่ที่ 21 ตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 6 ธันวาคม 2564ทางทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินได้ลงพื้นที่หมู่บ้านหนองปลาไหลหมู่ที่ 21 ตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ได้ลงทำการขุดทำธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน 10 หลุม ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในการขุดทำธนาคารน้ำใต้ดินสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ

การลงพื้นที่ในเดือนธันวาคมนี้โครงการธนาคารน้ำใต้ดินผ่านไปด้วยดีต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือกับทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินเป็นอย่างดีและสุดท้ายทางทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินได้รวมกันทำโครงการเสร็จสิ้นทั้งหมด 40 หลุมแต่ละหมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่และชาวบ้านที่ร่วมด้วยช่วยกันจนประสบความสำเร็จและรวมไปถึงทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันสามัคคีในการทำงานในครั้งนี้จน ประสบความสำเร็จด้วยดีครับ

อื่นๆ

เมนู