กระผม นาย ศักดิ์ชาญ โกบรัมย์ (ประเภทประชาชน)การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน(MS01) ประจำตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

กระผมและทีมงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง ได้ติดต่อประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 บ้านสำโรง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแจ้งให้กับชาวบ้านที่มีความประสงค์ที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อนัดวันและเวลาที่จะลงไปทำธนาคารน้ำใต้ดินและจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมในการลงไปทำธนาคารน้ำใต้ดิน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 4 กระผมและทีมงาน ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง ได้ลงพื้นที่เริ่มสร้างธนาคารน้ำใต้ดินของหมู่ 13 บ้านสําโรง ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านในการขุดธนาคารน้ำใต้ดินสำเร็จผ่านลุล่วงไปด้วยดีและเตรียมวางแผนเพื่อดำเนินงานต่อเนื่องในการลงพื้นที่สร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ครับ         ทางทีมงานได้มีการบรรยายและอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อให้ชาวบ้านสามารถนำความรู้ที่ได้และทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุดและเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนอีกด้วย

 

 

อื่นๆ

เมนู