1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
  4. MS01 สรุปผลการปฏิบัติงานและติดตามตรวจสอบโครงการ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์

MS01 สรุปผลการปฏิบัติงานและติดตามตรวจสอบโครงการ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์

กระผม นาย ศักดิ์ชาญ โกบรัมย์ ประเภทประชาชน ตำบล กระสัง อำเภอ กระสัง จังหวัด บุรีรัมย์

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564คณะอาจารย์ผู้ดูแลประจำโครงการพร้อมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลกระสังได้ลงพื้นที่หมู่ 13 บ้านสำโรงตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อตรวจสอบและติดตามการทำธนาคารน้ำใต้ดินที่ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ไปสร้างธนาคารน้ำใต้ดินโดยการตรวจสอบครั้งนี้ทางคณะอาจารย์ได้ให้ความรู้และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินและได้แก้ไขบ่อธนาคารน้ำใต้ดินที่ไม่เรียบร้อยให้เสร็จสมบูรณ์โดยในหมู่ที่ 13 บ้านสำโรงได้สร้างธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน 10 หลุม

ซึ่งโดยสรุปแล้วทีมงานตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้ทำการทำธนาคารน้ำใต้ดินของบ้านสวนใหม่หมู่ 3 จำนวน 20 หลุมบ้านสำโรงหมู่ 13 จำนวน 10 หลุมและบ้านหนองปลาไหลหมู่ที่ 21 จำนวน 10 หลุมรวมแล้วทีมงานตำบลกระสังทำการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินจำนวนทั้งหมด 40 หลุมครับ

 

อื่นๆ

เมนู