สวัสดีคะ ดิฉันนางสาวทิพย์วรรณ ไชยชุม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานรวมกับทีมงานเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์   ดิฉันปฏิบัติงานในตำแหน่ง กพร. ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีทีมงานในตำแหน่ง กพร. ทั้งหมด 8 คน   ปฏิบัติงานในเวลาราชการจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

              เข้าเดือนที่3 ของการปฏิบัติงานหลักๆของเรา คือ การออกพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนประชาสัมพันธ์  เรื่องการประกันตนในมาตรา  40 ให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ยังไม่มีสวัสดิการด้านการประกันตนที่ดีและนำข้อมูลของผู้สมัครเข้าระบบ เพื่อให้เป็นชุมชน 100% ที่มีหลักประกันตนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของเรา ต. สามแวง อ.ห้วยราช จ. บุรีรัมย์ ในส่วนของการออกพื้นที่นั้นจะออกปฎิบัติงานในวันอังคารและพฤหัสบดีในทุกสัปดาห์ โดยจุดมุ่งหมายของประกันสังคม มาตรา 40 คือ การขยายระบบประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ รวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร รวมไปถึงพนักงานอิสระต่าง ๆ ได้มีหลักประกันในชีวิตนั่นเอง ส่วนค่ารักษาพยาบาลนั้นสามารถใช้บัตรทอง หรือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) ได้และได้จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำข้อมูลและวิธีการสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40

 

          หากไม่ได้ออกพื้นที่ทีมงานจะปฏิบัติงานภายในสำนักงานที่ได้รับมอบหมาย ได้มีโอกาสออกหน่วย พอ.สว. ที่โรงเรียนบ้านกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ การให้บริการแนะนำวีธีการลงทะเบียนผู้ว่างงานโดยเเนะนำให้ข้อมูลการว่างงานเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน การตรวจสอบเอกสารโรงพยาบาลตั้งเบิก งานเอกสารต่างๆในสำนักงานตามที่ได้มอบหมาย 

 

อื่นๆ

เมนู