สวัสดีคะ ดิฉันนางสาวทิพย์วรรณ ไชยชุม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานรวมกับทีมงานเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์           

                 ดิฉันปฏิบัติงานในตำแหน่ง กพร. ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีทีมงานในตำแหน่ง กพร. ทั้งหมด 8 คน   ปฏิบัติงานในเวลาราชการจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ได้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ในวัน       แรกของการปฏิบัติงานมีการรายงานตัว ชี้เเจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดย  คุณดรัณภัทร อนณวิชญ์   ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นผู้แนะนำและเป็นผู้ดูแล ควบคุมการทำงานทีมงาน กพร.ที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

                การปฏิบัติงานหลักๆของเรา คือ การออกพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนประชาสัมพันธ์  เรื่องการประกันตนในมาตรา  40 ให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ยังไม่มีสวัสดิการด้านการประกันตนที่ดีและนำข้อมูลของผู้สมัครเข้าระบบ เพื่อให้เป็นชุมชน 100% ที่มีหลักประกันตนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของเรา โดยการลงพื้นที่ ณ ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ และ ต. สามแวง อ.ห้วยราช จ. บุรีรัมย์ ในส่วนของการออกพื้นที่นั้นจะออกปฎิบัติงานในวันอังคารและพฤหัสบดีในทุกสัปดาห์ หากไม่ได้ออกพื้นที่ทีมงานจะปฏิบัติงานภายในสำนักงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การให้บริการแนะนำวีธีการลงทะเบียนผู้ว่างงาน ประโยชน์ทดแทน งานเอกสารต่างในสำนักงานตามที่ได้มอบหมาย                                                                                      การลงพื้นที่ปฏิบัติงานทำให้ทราบว่ามีผู้ประกอบอาชีพอิสระเป็นจำนวนมากที่ยังไม่มีสิทธิ์คุ้มครองที่ดี การประกันตนมาตรา 40 จึงเป็นอีกทางเลือกที่จะสามารถใช้ควบคู่กับบัตรทองได้ ยังจะสามารถเป็นเงินเก็บและค่ารักษาพยาบาลได้อีกทางเลือกหนึ่ง แต่ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจมากพอในการเป็นผู้ประกันตนมาตรานี้ จึงทำให้ต้องมีการออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และยังไม่ต้องเสียค่าเดินทางเข้ามาถึงสำนักงาน  ประหยัดทั้งเวลาและค่าเดินทาง และเพื่อสร้างให้เป็นชุมชนที่มีประกันตน 100% เพื่อเป็นรากฐานที่ดีของการพัฒนาคนพัฒนาประเทศอีกต่อไป                                                    

Tags:

อื่นๆ

เมนู