บทความรายงานผลการดำเนินงาน มิถุนายน 2564

ข้าพเจ้านางสาวฑิตยา ศัตรูพินาศ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง ในส่วนของการดำเนินงานของเดือนมิถุนายน 2564

 

ในการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ได้ทำการลงพื้นที่ในตำบลกระสัง อำเภอกระสัง ได้ให้ความรู้ในเรื่องของการฉีดวัคซีน  วิธีการลงทะเบียนก่อนฉีดวัคซีน และการเตรียมตัวก่อนทำการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิค 19

     

หลังจากนี้ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ได้ประชุมและวางแผนเกี่ยวกับการลงพื้นที่สำรวจธนาคารน้ำใต้ดิน ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง และได้สำรวจความต้องการของชาวบ้านในเรื่องการทำธนาคารน้ำใต้ดิน และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผล และสรุปได้ว่า มีชาวบ้านส่วนมากมีความประสงค์ต้องการที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ได้ทำการคัดพื้นที่สำหรับการทำธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน 10 จุด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

 

อื่นๆ

เมนู