บทความรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2564

      ข้าพเจ้านางสาวศิริลักษณ์ คิดกล้า ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

     ในการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ข้าพเจ้าได้ทำการปฏิบัติงานต่อเนื่องมาจากเดือนมีนาคม โดยได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานของแต่ละครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลกระสัง ตามแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชน รวมถึง 02 ที่เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 ซึ่งขั้นตอนในการปฏิบัติงานนั้น ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเพื่อทำการนัดแนะวันเวลาที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูล ในการลงพื้นที่แต่ละครั้งผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี พูดคุยเป็นกันเอง พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก โดยหมู่บ้านที่ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นๆได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนนี้ ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านสวนใหม่ ,หมู่ที่ 4 บ้านหนองลิง, หมู่ที่ 5 บ้านหนองแขม , หมู่ที่ 6 บ้านระโยงใหญ่ , หมู่ที่ 7 บ้านสุขสำราญ, หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาเสก และ หมู่ที่ 17 บ้านป่าบุ

 

อื่นๆ

เมนู