โดย นาย ศักดิ์ชาญ โดยรัมย์
กระผม นาย ศักดิ์ชาญ โกบรัมย์ ประเภทประชาชนเป็นผู้จ้างงานของ ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
ในการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายนกระผมได้ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลกับน้องๆบัณฑิตในพื้นที่ ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรัรัมย์ สำรวจข้อมูลแต่ละหมู่บ้านให้ครบถ้วนและนำส่งเอกสารที่สำรวจเสร็จแล้วให้กับน้องๆนักศึกษาเพื่อทำการคีย์ข้อมูลต่อไปครับผม
และในการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายนนี้กระผมได้ทำการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะสงกรานต์ได้แก่
1.รายวิชาด้านสังคม จำนวน 20 ชั่วโมง
2.รายวิชาด้านการเงิน จำนวน 20 ชั่วโมง

อื่นๆ

เมนู