กระผมและทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล 01 แบบสอบถามข้อมูลครัวเรือนบุคคลและชุมชน 0 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบ covid 19 และได้ทำการคีย์ข้อมูล 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับ covid 19 ลงในระบบในการลงพื้นที่เดือนพฤษภาคมเพื่อเก็บข้อมูลครัวเรือนหมู่ 9 บ้านตลาดกระสังหมู่ 19 บ้านอุดมธรรมหมู่ 14 บ้านหนองขามและหมู่ 18 บ้านระโยงพัฒนาหมู่ 9 บ้านตลาดกระสังและหมู่ 19 บ้านอุดมธรรม 2 หมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการค้าขายและมีธุรกิจส่วนตัวเพราะเป็นชุมชนตลาดส่วนหมู่ 14 และหมู่ 18 อาชีพส่วนใหญ่ทำนาเลี้ยงสัตว์เช่นวัวควายติดไก่และมีอาชีพเสริมคือหมดช่วงหน้าทำนาก็จะปลูกผักและแตงโมขายเป็นรายได้เสริมและในการเก็บข้อมูลทั้ง 4 หมู่บ้านชาวบ้านและผู้นำรวมทั้ง อสม ให้การต้อนรับทีมงานและให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดีขอบคุณครับ

อื่นๆ

เมนู