ข้าพเจ้านางสาวพรพิมาศ จันทิมาธร ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากเที่ยวแห่งประเทศ)

การดำเนินงานของเดือนกันยายนนี้ ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงาน ได้วางแผนการดำเนินงานคัดเลือกครัวเรือนที่สนใจทำธนาคารน้ำใต้ดิน และในการลงพื้นที่ได้มีชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันที่สนใจจะทำธนาคารน้ำใต้ดินมาร่วมรับฟังการบรรยาย ขั้นตอน วิธีการรวมถึงการเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินในครั้งนี้อีกด้วย

ซึ่งวิธีการและขั้นตอนการทำธนาคารน้ำใต้ดินมีดังนี้

การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์

นางรถยนต์ 2 เส้น , ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1.5-2 เมตร, ขวดน้ำพลาสติกหรือขวดแก้ว, หินคลุก, ผ้าตาข่ายสีฟ้าขนาดประมาณ 1.2×1.2เมตร(ให้มีขนาดใหญ่กว่าหลุมที่ขุด), เศษอิฐหรือเศษกำแพง(ถ้ามี)และจอบ/เสียมหรือวัสดุที่ใช่ในการขุดหลุม

ขั้นตอนการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

1. ขุดหลุมกว้าง 1 เมตร ลึก 1.5 ถึง 2 เมตร

2. ใส่ท่อ PVC ที่เตรียมไว้ให้อยู่ตรงกลางหลุมและเทหินคลุกลงไป

3. ใส่ยางรถยนต์ลงไปทั้ง 2 เส้นหลังจากนั้นนำเศษอิฐหรือเศษกำแพงใส่ลงไปในยางรถยนต์(ถ้ามี)และขวดแก้วหรือขวดน้ำพลาสติก(เติมน้ำลงไปในขวดพลาสติกด้วยนะคะ)

4. เมื่อใส่เศษอิฐหรือขวดน้ำจนเต็มแล้ว ให้นำตาข่ายสีฟ้ามาเจาะรูตรงกลางให้มีขนาดเท่ากับฝากท่อ PVC จากนั้นนำมาครอบทับลงไปและเทหินคลุกอีกชั้นหนึ่งเป็นอันเสร็จค่ะ

วิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดินง่ายมาก ชาวบ้านที่เข้ามารับฟังการบรรยายสามารถนำควมมรู้ที่ได้รับไปทำเองที่่บ้านได้เลยค่ะ

อื่นๆ

เมนู