ข้าพเจ้านางสาวณภาภัช มารศรี ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การดำเนินงานของเดือนกันยายนนั้นข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานได้วางแผนการดำเนินงานโดยการคัดเลือกครัวเรือนที่สนใจทำธนาคารน้ำใต้ดินเพิ่มเติมจากที่เคยลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินไปแล้ว 10 ครัวเรือน และเดือนนี้จะทำธนาคารน้ำใต้ดินเพิ่มเติมอีก 5 ครัวเรือน ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือ และคอยอำนวยความสะดวกให้กับทางผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และเป็นกันเอง อีกทั้งข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งชาวบ้านได้แลกเปลี่ยนความรู้ในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน และได้พบเจอปัญหาต่างๆที่ข้าพเจ้าเคยได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานไปแล้ว จึงนำปัญหาที่พบเจอมาแก้ไข ปรับเปลี่ยนขั้นตอน วิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อพัฒนาการทำธนาคารน้ำใต้ดินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู