ผมนายกษิดิศ เนื่องมี ประเภทประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลกระสัง อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตรธนาคารน้ำใต้ดิน

เพื่อใช้ประะโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(1) โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์

รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน  2564 นี้

ภาพรวมสรุปการทำธนาคารน้ำใต้ดินประจำเดือนพฤศจิกายน

 

อื่นๆ

เมนู