ผมนายกษิดิศ เนื่องมี ประเภทประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลกระสัง อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตรธนาคารน้ำใต้ดิน

เพื่อใช้ประะโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(1) โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์

รายงานประจำเดือน ตุลาคม 2564 นี้

ลงไปทำหลุมสาธิต หมู่ 13 บ้านสำโรง

 

          

อื่นๆ

เมนู