บทความ รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม

          ข้าพเจ้า นางสาวเขฌวดี ค้ำชู (ประเภทบัณฑิตจบใหม่)  หลักสูตร การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน(MS01) ประจำตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

          3 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และทีมอาจารย์ประจำตำบลทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet โดยการประชุมในครั้งนี้  ท่านคณบดีได้สอบถามถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ การขยายพื้นที่การทำเนินโครงการไปยังพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งในครัวเรือน และในสวนเกษตรของประชาชน เพื่อให้ตอบสนองจากการใช้ประโยชน์ของการทำธนาคารน้ำใต้ดิน อีกทั้งท่านคณบดียังได้สอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และได้ให้กำลังใจทีมงานทุกท่านที่ปฏิบัติงานในโครงการ

          หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ทางทีมงานได้มีการวางแผนและติดต่อไปยังบ้านสำโรง หมู่ที่ 13 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อประสานงานคัดเลือกครัวเรือนในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน หลังจากได้ครัวเรือนที่ต้องการแล้ว ทางทีมงานได้จัดเตรียมอุปกรณ์ และวางแผนในการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 (Covid-19) ทางทีมงานและชุมชนได้ดูแลและป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่และทีมงาน โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน การเว้นระยะห่าง และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

          ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด มีข้อดีคือสามารถทำให้น้ำไหลลงบ่อใต้ดินได้รวดเร็วมาก ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน และสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยในช่วงฤดูฝนนั้น ความสามารถของธนาคารน้ำคือสามารถรีชาร์จน้ำลงบ่อได้รวดเร็ว ลดการท่วมขังในพื้นที่ ส่วนหน้าแล้งก็สามารถนำน้ำที่กักเก็บไว้มาใช้ได้อีกทั้งการทำธนาคารยังช่วยทำให้ดินชุ่มน้ำและอุ้มน้ำมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ดินบริเวณที่ทำธนาคารเกิดตาน้ำ(ทางน้ำเล็กๆ ที่อยู่ใต้ดิน มีน้ำไหลตลอดไม่ขาดสาย)

อุปกรณ์ในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

  1. ยางรถยนต์เก่า
  2. ขวดน้ำพลาสติก หรือขวดแก้ว
  3. ท่อ PVC ขนาด 2 เมตร
  4. หิน อิฐ
  5. ผ้าแยง หรือผ้าสแลน หรือผ้ามุ้งเขียว

ขั้นตอนการทำแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนด้วยกัน ดังนี้

  1. สำรวจจุดรวมน้ำหรือจุดที่พบน้ำท่วมขัง โดยขุดบ่อ ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร ลึก 1.5 เมตร (ตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่)
  2. ตั้งท่อ PVC (ท่ออากาศ) ตรงกลางบ่อ พร้อมนำวัสดุ เศษอิฐ หิน ขวดน้ำ หรือเศษวัสดุที่ไม่ย่อยสลายขนาดพอเหมาะใส่ลงในบ่อ (เศษวัสดุต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมี) สูงประมาณ 1.30 เมตร
  3. นำผ้าตาข่ายมุ้งเขียวปูทับด้านวัสดุหยาบ (เป็นการกรองวัสดุที่ไหลมากับน้ำไม่ให้ลงไปในบ่อธนาคารน้ำใต้ดิน และป้องกันไม่ให้หินเกล็ดหล่นในช่องว่างของวัสดุหยาบ)
  4. นำหินขนาดเล็กโรยทับบนผ้ามุ้งหรือผ้าแยงจนเสมอปากบ่อ หนา 10-20 เซนติเมตร (ป้องกันเศษใบไม้ ใบหญ้า ตะกอนดิน ไม่ให้ลงไปอุดตันวัสดุหยาบ

                                 

          

 

 

อื่นๆ

เมนู