ข้าพเจ้านางสาวปิยพร จดแตง ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

ในการดำเนินงานเดือนตุลาคม เริ่มจากการประชุมออนไลน์เพื่อสรุปผลการดำเนิน และวางแผนการดำเนินงานของเดือนตุลาคม หลังจากนั้นได้ติดต่อหาผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 บ้านสำโรง เพื่อสอบถามความต้องการและหารายชื่อของบ้านที่สนใจจะทำธนาคารน้ำใต้ดิน

เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินเสร็จเรียบร้อย ก็นัดวันกับชาวบ้านที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน และสุดท้ายลงพื้นที่เพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดิน

อื่นๆ

เมนู