บทความ รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

          ข้าพเจ้า นางสาวเขฌวดี ค้ำชู (ประเภทบัณฑิตจบใหม่)  หลักสูตร การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน(MS01) ประจำตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล Community Big Data (CBD) โดยมีการเก็บข้อมูลลงใน Application U2T และได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ SWOT โดยนำเสนอในรูปแบบ Power point

          ซึ่งในการลงพื้นที่ประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ ได้มีการประชุมและประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสำโรง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการทำธนาคารน้ำใต้ดิน และได้ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยทางทีมงานได้มีการจัดเตรียมยางรถยนต์ ขวดน้ำพลาสติก ขวดแก้ว ท่อ PVC  ที่ใช้สำหรับการทำธนาคารน้ำใต้ดิน  อีกทั้งในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ทางทีมงานทุกคนคำนึงถึงมาตรการ การป้องกันโควิด 19 อยู่เสมอ โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่าง

               

               

อื่นๆ

เมนู