ข้าพเจ้านายกฤษฎิ์ธนัชภณ คงทวี ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)

บทความในเดือนประจำเดือน พฤศจิกายน

ในการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

การทำงานในเดือนพฤศจิกายน ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ ในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน และประสานงานติดต่อกับประชาชนและผู้ใหญ่บ้านในหมู่ 13 บ้านสำโรง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดินให้ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

แผนในการปฏิบัติงานของเดือนหน้าหรือเดือนธันวาคมคือ ทำการลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธนาคารน้ำใต้ดินในหมู่บ้านอื่นๆ

อื่นๆ

เมนู