ผมนายกษิดิศ เนื่องมี ประเภทประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลกระสัง อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตรธนาคารน้ำใต้ดิน

เพื่อใช้ประะโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(1) โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์

สรุปผลการทำธนาคารน้ำใต้ดินได้มีการลงพื้นที่สำรวจผลธนาคารน้ำใต้ดินว่ามีปัญหาหรือได้รับการตอบรับจากชาวบ้านอย่างไรซึ่งผลคือน้ำที่ท่วมขังในบริเวณที่สร้างธนาคารน้ำใต้ดินได้หายไปแล้วได้มีการแข้ไข1หลุม

อื่นๆ

เมนู