ข้าพเจ้านางสาวพรพิมาศ จันทินมาธร ผู้ปฏิบัติงาน ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างแรกแก้วให้ประเทศ)

การดำเนินงานในเดือนธันวาคมนี้ ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ตรวจสอบความถูกต้องของพิกัดที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD และได้แก้ไขให้ถูกต้อง

ในการลงพื้นที่ทำธนาคารนําใต้ดิน ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชน หมู่ที่ 21 บ้านหนองปลาไหล ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ในการติดต่อการประสานงานกับชาวบ้านและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์

ยางรถยนต์ 3 เส้น, ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1.5 เมตร, ขวดแก้วหรือขวดนําพลาสติก(เติมนําลงในขวดพลาสติกด้วย),หินคลุก, ผ้าตาข่ายไนล่อนขนาดประมาณ 1.2×1.2 เมตร(ให้มีขนาดใหญ่กว่าปากหลุมที่ขุด), เศษอิฐเศษกำแพง(ถ้ามี), จอบและเสียม

ขั้นตอนการทำธนาคารนําใต้ดิน

1.ขุดหลุมขนาดความกว้าง 1 เมตร ลึก 1.2-1.5 เมตรและเทหินคลุกลงไปพอประมาณ แล้วเกลี่ยให้ดินเสมอกัน

2.นํายางรถที่เตรียมไว้ลงไปในหลุมทั้ง 3 เส้นแล้วนําท่อ PVC วางลงไปให้อยู่กลางหลุม

3.นำเศษหิน เศษกำแพง ขวดแก้ว และขวดพลาสติกใส่ลงไปในช่องว่างของยางรถยนต์ให้เต็มจนถึงปากหลุม (วัสดุเหล่านี้สามารถนำมาใช้แทนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้)

4.เมื่อใส่เศษอิฐ เศษกำแพง และขวดนําจนเต็มแล้วนำตาข่ายไนล่อนมาเจาะรูตรงกลางให้มีขนาดเท่ากับปากท่อ PVC จากนั้นนำมาครอบทับลงไปและนำหินคลุกมาเททับอีกชั้นหนึ่ง

อื่นๆ

เมนู