ผมนายกษิดิศ เนื่องมี ประเภทประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลกระสัง อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตรธนาคารน้ำใต้ดิน

เพื่อใช้ประะโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(1) โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์

รายงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 นี้

เนื่องจากมีการระบาดของเชื่อไวรัส โควิด 19 ประชาชนได้รับผลกระทบจึงทำให้ทางโครงการได้มีการประชุมวางแผนบริจาคของแก่ผู้ได้รับผลกระทบ

ซึ่งได้ลงพื้นที่ไป ณ บ้านสวนใหม่ หมู่ 3 ตำบล กระสัง อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู