ข้าพเจ้านางสาวปิยพร จดแตง ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

ในการดำเนินงานของเดือนกันยายน ได้มีการรวบรวมรายชื่อและสอบถามความประสงค์และความสนใจในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน พร้อมทั้งประสานงานกับครัวเรือนที่สนใจจะทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อปรึกษาเรื่องการหาอุปกรณ์ เตรียมอุปกรณ์ และแรงงานที่จะต้องใช้ในการขุดหลุมและลงอุปกรณ์

ในวันลงพื้นที่เพื่อดำเนินการ ได้ไปดูพื้นที่ที่จะใช้ในการขุดหลุม โดยขุดหลุมลึก 1.2 เมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 เซนติเมตร พร้อมลงอุปกรณ์ คือ ยางรถยนต์ ใส่ท่อเพื่อระบายอากาศ ใส่หินเล็กพร้อมทั้งอิฐบล็อกลงไปเป็นฐานก่อนตามด้วยขวดแก้ว ปิดด้วยสแลนและกลบหน้าด้วยหินเล็ก พร้อมทั้งมีการลงทะเบียนรายชื่อเพื่อให้ความรู้สำหรับคนที่มาดูการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

 

อื่นๆ

เมนู