1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
  4. MS01(1) สรุปผลการปฏิบัตงานและติดตามผลการดำเนินงานธนาคารน้ำใต้ดิน ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

MS01(1) สรุปผลการปฏิบัตงานและติดตามผลการดำเนินงานธนาคารน้ำใต้ดิน ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

บทความ รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

          ข้าพเจ้า นางสาวเขฌวดี ค้ำชู (ประเภทบัณฑิตจบใหม่)  หลักสูตร การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนMS0(1) ประจำตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 คณะอาจารย์ผู้ดูแลประจำโครงการพร้อมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบล ได้ลงพื้นที่ บ้านสำโรง หมู่ที่ 13 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทำการตรวจสอบและติตามผลการดำเนินงานการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ว่าได้มีการทำถูกต้องและใช้ประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดินหรือไม่

   

     

          โดยในการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้ได้มีการแก้ไขหลุมธนาคารน้ำใต้ดิน 1 หลุม เนื่องจากมีการทำผิดพลาด โดยดินอุดตันหน้าหลุมมากเกินไป ทำให้น้ำไม่สามารถไหลลงไปยังในหลุมได้ ซึ่งทางอาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนได้ช่วยกันแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์  ทั้งนี้ทางคณะอาจารย์ได้ให้ความรู้เพิ่มเติม ชี้แนะแนวทาง รวมทั้งประโยชน์ของการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

           

อื่นๆ

เมนู