ผมนายกษิดิศ เนื่องมี ประเภทประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยื่น MS01(1) โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานประจำเดือนมิถุนายน 2564 นี้

ได้มีการวางแผนแบ่งกลุ่มโดยคัดเลือกครัวเรือน ที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน 40 หลุ่ม จาก 80 ครัวเรือน ณ บ้านสวนใหม่ ม.3 โดยในเดือน มิถุนายน &กรกฎาคม ลงทำ10 หลังคาเรือนโดยการแบ่งกลุ่มกัน  ให้ขุดหลุมกลุ่มละ1 หลุ่ม มีความลึก 2เมตร กว้าง 1 เมตร ควรขุดทางที่น้ำไหลลงและขุดเสร็จให้นำวัสดุมาปิดไว้ และในส่วนเดือนกรกฎาคม ค่อยนำอุปกรต่างๆลงทำการสาธิต หลุมตัวอย่าง

อื่นๆ

เมนู