ข้าพเจ้านางสาวนิษฐา แกมกล้า ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ปฎิบัติงาน ณ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ดำเนินการส่งหนังสือเรียนเชิญผู้นำชุมชนในการนัดประชุม และต่อมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ได้ดำเนินการประชุมข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มพร้อมคณาจารย์ที่ดำเนินงานได้เข้าร่วมการประชุมกับผู้นำชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและขออนุญาติในการลงพื้นที่ในชุมชน ประชุม ณ หมู่18 บ้านระโยงพัฒนา ต.กระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ต่อมาข้าพเจ้าเเละสมาชิกในกลุ่มได้ลงพื้นที่ในการปฎิบัติงานสำรวจข้อมูลและเก็บข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนและข้อมูล ผลกระทบเกี่ยวกับโควิด ทั้ง12 หมู่บ้าน ข้าพเจ้าได้เห็นชีวิติความเป็นอยู่ของชาวบ้าน มีความเป็นครอบครัวใหญ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดนในชุมชนส่วนใหญ่ทำอาชืพเกษตรกรรม ตลอดจนได้รับฟังความทุกข์ของชาวบ้านในชุมชน
ในการลงพื้นที่ปฎิบัติงานในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เจอกับอุปสรรคคือสุนัขที่มีจำนวนมากเเละคนเมาทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกไม่ปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและผู้นำชุมชนในการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู