ผม นายกษิดิศ เนื่องมี ประเภทประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(1) โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ส่วนการรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564 นี้

ได้มีการวางแผนลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคCovid 19

โดยจะนัดกับผู้ใหญ่บ้านที่สะดวกเพื่อพูดคุยถึงเรื่องระบบธนาคารน้ำใต้ดิน

ซึ่งจะประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านให้รวบรวมคนจำนวน 50หลังคาเรือนเพื่อที่จะรับของแจกและกรอกแบบสัมภาษณ์ให้คนในพื้นที่เข้าใจในระบบของธนาคารน้ำใต้ดิน

อื่นๆ

เมนู