ข้าพเจ้านางสาวณภาภัช มารศรี ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การดำเนินงานของเดือนกรกฎาคมนั้นข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานได้วางแผนการดำเนินงานโดยการแบ่งกลุ่มในการลงพื้นที่เพื่อที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบครัวเรือนของคุณภรพรรณ แก้วศิลาทรัพย์ บ้านเลขที่ 116 หมู่ 3 บ้านสวนใหม่ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ครัวเรือนนี้ได้รับเลือก เพราะว่าพบปัญหาน้ำท่วมขัง ทำให้น้ำเน่าเสีย และส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็น อีกทั้งน้ำที่เน่าเสียนี้ยังไหลไปในบริเวณบ้านของผู้อื่น ดังนั้นข้าพเจ้าได้ดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งการทำธนาคารน้ำใต้ดินจะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ดีที่สุด

อื่นๆ

เมนู