ข้าพเจ้านางสาวปนัดดา สกลรัตน์ประเภทนักศึกษาตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมแบบบูรณาการ
ข้าพเจ้าและทีมงานได้ไปลงสำรวจพื้นที่ตำบลกระสังโดยมีหมู่บ้าน 21 หมู่บ้าน และได้ไปเก็บข้อมูล01และ02 มากรอกข้อมูลลงในระบบ
ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปสอบถามกับผู้ใหญ่บ้านกำนันสารวัตรแพทย์ตำบลและชาวบ้านตำบลกระสังเพื่อไปสอบถามเกี่ยวกับอาชีพความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านและประชาชนว่าอยากให้ทางมหาลัยช่วยเกี่ยวกับอะไรบ้างปัญหาในหมู่บ้านก็น่าจะมีเรื่องยาเสพติดขยะในหมู่บ้านหรือถังขยะไม่เพียงพอปัญหาความยากจนและการว่างานอยากให้มหาลัยเข้ามาช่วยสอนอาชีพแก่บุคคลว่างงานและผู้สูงอายุ ชาวบ้านตำบลกระสังก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีดิฉันและทีมงานต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ตำบลและชาวบ้านตำบลกระสังที่ให้ความร่วมมือขอบคุณค่ะ https://youtu.be/fOyuHHQEkw0

อื่นๆ

เมนู