บทความรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม  2564
ข้าพเจ้านางสาวศิริลักษณ์ คิดกล้า ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

ในการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม  2564 ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมทีมได้ทำการลงพื้นที่ในการเริ่มที่จะทะยอยทำธนาคารน้ำใต้ดินในตำบลกระสัง ในตามพื้นที่หรือในสถานที่ที่ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมทีมหรือทีมงานได้คัดเลือกแล้วว่าเป็นพื้นที่ ที่เหมาะที่จะจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินมากที่สุดหรือเป็นพื้นที่ที่ควรที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินก่อนเป็นจุดแรกๆ โดยทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานหรือเพื่อนร่วมทีมได้ทำการเลือกจุดที่เหมาะสมที่สุด 10 จุดแรกในการทำธนาคารน้ำใต้ดินในเขตพื้นที่ตำบลกระสังไว้แล้ว

 

 

 

 

 

และในขั้นตอนการดำเนินงานในการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน มัดังต่อไปนี้ คือ ขั้นแรกทำการจัดหาและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำธนาคารน้ำใต้ดิน เช่น ยางรถยนต์ ยางรถมอเตอร์ไซต์หรืออื่นๆ ขวดน้ำ ขวดพลาสติก หิน อิฐ หรือ บล็อค และท่อ PVC เป็นต้น  ขั้นที่สอง คือขุดดินให้ลึกตามความต้องการ (ยิ่งลึกยิ่งกักเก็บน้ำได้มาก) ส่วนความกว้างให้กว้างกว่าขนาดยางรถที่มีเล็กน้อยเพื่อที่จะสามารถใส่ยางรถเข้าไปได้ แต่ไม่ควรที่จะกว้างมากกว่ายางรถจนเกินไป ส่วนในขั้นตอนสุดท้ายคือ นำเอาอุปกรณ์ที่เตรียมมาทั้งหมดใส่ลงไปในหลุมที่ขุดตามวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

ในเดือนต่อไปข้าพเจ้าและทีมงานก็จะเลือกหาพื้นที่หรือจุดที่เหมาะสมในการำธนาคารน้ำใต้ดินเพิ่มเติมอีก

อื่นๆ

เมนู