1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
  4. MS01(1) การลงพื้นที่รณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำรวจสภาพแวดล้อมและความต้องการของชาวบ้านที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน

MS01(1) การลงพื้นที่รณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำรวจสภาพแวดล้อมและความต้องการของชาวบ้านที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน

ข้าพเจ้านางสาวพรพิมาศ จันทินมาธร ผู้ปฏิบัติงานของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การดำเนินงานในเดือนมิถุนายนนี้ ผู้ปฏิบัติงานและคณะอาจารย์ที่ดูแลโครงการได้ลงพื้นที่รณรงค์ให้ชาวบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 3 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสโรคระบาดโควิด-19 ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการติดต่อ การดูแลสุขภาพและการเตรียมตัวก่อนและหลังฉีดวัคซีน

ในระหว่างที่ให้ความรู้และข้อดีของการฉีดวัคซีน ได้พูดคุยถึงความต้องการของชาวบ้านที่ประสงค์ทำธนาคารน้ำใต้ดิน หลังจากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของครัวเรือน ประชุมคัดเลือกครัวเรือนที่เหมาะแก่การทำธนาคารน้ำใต้ดิน ประสานงานเตรียมพื้นที่ขุดหลุมสำหรับการทำธนาคารน้ำใต้ดิน และศึกษาเรียนรู้การทำธนาคารน้ำใต้ดิน

อื่นๆ

เมนู