ดิฉัน นางสาวอรุณรัตน์ การกระสัง เป็นผู้รับจ้างงาน  หลักสูตร การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน(MS01)  ประเภทนักศึกษา ประจำตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)”

                  ในการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมทีมได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานตามแบบฟอร์ม 01 ซึ่งเป็นแบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชน  และเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 02 ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 และเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19 ระลอกทำให้การดำเนินงานในเดือนพฤษภาคมนี้ส่งผลกระทบให้การลงพื้นที่อย่างยากลำบาก ข้าพเจ้าจึงได้ดำเนินงานทางด้านการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มแบบสอบถามลงในระบบ

แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชน หมู่ 2 บ้านน้อย หมู่5 บ้านหนองแขม หมู่7 บ้านสุขสำราญ หมู่10 บ้านหนองตระเสก หมู่15 บ้านท่าสว่าง หมู่18 บ้านระโยงพัฒนา กรอกลงในระบบ

แบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 หมู่5 บ้านหนองแขม หมู่7 บ้านสุขสำราญ หมู่10 บ้านหนองตระเสก กรอกลงในระบบ

อื่นๆ

เมนู