ข้าพเจ้านางสาวปนัดดา สกลรัตน์ ประเภทนักศึกษา ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เดือน พฤษภาคม 2564

ดิฉันได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามแบบฟอร์ม 01 และ 02 มาคีย์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย

ดิฉันต้องขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกระสังและผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานให้ทีมงานของดิฉันเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู