ข้าพเจ้า นายกฤษฎิ์ธนัชภณ คงทวี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ปฎิบัติงาน ณ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ล

ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มได้ดำเนินการติดต่อผู้นำชุมชนเพื่อในการขออนุเคราะห์ข้อมูลและอนุญาตในการลงพื้นที่ในชุมชน ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้สำรวจข้อมูลและเก็บข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนและผลกระทบจากโควิท-19 ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เห็นการพึ่งพาอาศัยของคนในแต่ละหมู่บ้าน ถึงแม้ว่าส่วนไหญ่คนในหมู่บ้านจะทำเกษตร สมาชิกในแต่ละหมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากในการสอบถามข้อมูล

อื่นๆ

เมนู