ข้าพเจ้านางสาวนิษฐา แกมกล้า ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ปฎิบัติงาน ณ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ดำเนินการติดต่อผู้นำชุมชนเพื่อในการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและขออนุญาติในการลงพื้นที่ในชุมชน ในการนัดหมายชาวบ้านในหมู่บ้านมาให้ข้อมูลพื้นฐาน ณ บ้านสวนใหม่ บ้านหนองแขม บ้านระโยงใหญ่ บ้านป่าบุ และบ้านหนองลิง ข้าพเจ้าเเละสมาชิกในกลุ่มได้สำรวจข้อมูลและเก็บข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนและข้อมูล ผลกระทบเกี่ยวกับโควิด 19 ในการลงพื้นที่ปฎิบัติงานในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เห็นชีวิติความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ทำอาชืพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ มีความเป็นอยู่แบบพึ่งพาธรรมชาติ พอชาวบ้านให้ข้อมูลกับทางผู้ปฎิบัติงานเสร็จ ก็มีการจับกลุ่มคุ้ยกันเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ เล่าปัญหากับเรื่องราวที่เจอ อย่างสนุกสนาน ทำให้การนัดหมายการครั้งนี้มีแต่เสียงหัวเราะและชาวบ้านให้ความร่วมมือกับผู้ปฎิบัติงานเป็นอย่างดี มีความเป็นกันเองมาก ในพื้นที่มีการปลูกแตงโมงชาวบ้านก็นำมาฝากทำให้ยิ่งรู้สึกถึงการมีน้ำใจ แบ่งปั่นของชาวบ้านในชุมชนอย่างมาก

ชาวบ้านให้ข้อมูลแก่ผู้ปฎิบัติงาน

ชาวบ้านบอกเล่าทุกข์สุข

ธรรมชาติในหมู่บ้าน

อื่นๆ

เมนู