ข้าพเจ้านางสาวปิยพร จดแตง ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

ในการดำเนินงานเดือนธันวาคม เริ่มจากการประชุมออนไลน์เพื่อสรุปผลการดำเนิน และวางแผนการดำเนินงานของเดือนธันวาคม หลังจากนั้นได้ติดต่อหาผู้ใหญ่บ้านหมู่ 21 บ้านหนองปลาไหล เพื่อสอบถามความต้องการและหารายชื่อของบ้านที่สนใจจะทำธนาคารน้ำใต้ดิน

หลังจากได้รายชื่อของคนที่ต้องการทำธนาคารน้ำใต้ดินก็จัดการเตรียมอุปกรณ์สำหรับการขุดหลุม  ได้แก่ ยางรถยนต์ หิน ขวดน้ำ และท่อน้ำ และทำการนัดวันกับชาวบ้านเพื่อลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำได้ดิน

ประชุมออนไลน์เพื่อวางแผนการลงพื้นที่ตรวจงานการทำธนาคารน้ำใต้ดินของอาจารย์ประจำตำบล และชี้แจงการทำรายงานผลการดำเนินงาน

อื่นๆ

เมนู