ข้าพเจ้านางสาวปิยพร จดแตง ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

ในการดำเนินงานของเดือนกรกฎาคม ได้มีการศึกษาเรียนรู้และหาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน พร้อมทั้งประสานงานกับครัวเรือนที่จะทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินหลุมในความรับผิดชอบเพื่อปรึกษาเรื่องการหาอุปกรณ์ เตรียมอุปกรณ์ และแรงงานที่จะต้องใช้ในการขุดหลุมและลงอุปกรณ์

ในวันลงพื้นที่เพื่อนดำเนินการ ได้ไปดูพื้นที่ที่จะใช้ในการขุดหลุ่ม โดยขุดหลุมลึก 1.5 เมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 เซนติเมตร พร้อมลงอุปกรณ์ คือ ยางรถยนต์ 3 เส้น เพื่อค้ำไม่ให้ดินถล่ม ใส่ท่อเพื่อระบายอากาศ ถัดมาก็ใส่หินเล็กพร้อมทั้งอิฐบล็อกลงไปเป็นฐานก่อนตามด้วยขวดแก้ว ปิดด้วยสแลนและกลบหน้าด้วยหินเล็ก เท่านี้ก็เสร็จวิธีการดำเนินงานทั้งหมด การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ง่ายและราคาไม่แพง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ชาวบ้านสามารถทำเองได้ในภายหลัง

อื่นๆ

เมนู