ข้าพเจ้านายกฤษฎิ์ธนัชภณ คงทวี ประเภทนักศึกษา เป็นผู้ปฏิบัติงานในตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ MS01(1)

การปฎิบัติงานเดือนกันยายน

ในส่วนการทำงานของเดือนกันยายน ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ประจำตำบลกระสัง ได้ลงพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน เผื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพิ่ม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในแต่ละหมู่บ้าน

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ชาวบ้านได้ช่วยอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินในครั้งนี้

ข้าพเจ้าและทีมงานตำบลกระสังขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านตำบลกระสังที่ให้ความร่วมมือ

อื่นๆ

เมนู