ข้าพเจ้า นางพิกา พัชนี ผู้ปฏิบัติงานของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในนามประชาชน  ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานด้วยกันได้รับหมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลครัวเรือนของชาวบ้านในตำบลกระสัง รวมทั้งหมด21 หมู่บ้าน ซึ่งได้เก็บข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน  ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด 19 รวมไปถึงภาพรวมบริบทของตำบลด้วย

ซึ่งวันที่12 ก.พ 64 ทีมงานของเราได้นัดประชุมผู้ใหญ่บ้านทั้ง21 หมู่ ที่ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ 18 บ้านระโยงพัฒนา เพื่ออธิบายรูปแบบการทำงานของเราและได้เก็บข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับบริบทของหมู่บ้านตามเป้าหมายที่ได้กำหนด และข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายให้เก็บข้อมูลหมู่ที่ 11 และ 21 วึ่งได้ข้อมูลครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และได้นำข้อมูลมาสรุปเพื่อส่งให้ส่วนกลางต่อไป

Tags:

อื่นๆ

เมนู