ในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นการเริ่มลงไปขุดหลุมในการทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด โดยจากการประชุมวางแผนและแบ่งงาน โดยเลือกจากความสะดวกและเหมาะสมในการแบ่งทีมขุด และในเดือนกรกฎาคมนี้ได้วางแผนการขุดไว้ที่ 10 หลุม เนื่องจากฤดูนี้ยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนทำให้เสี่ยงต่อการที่ขุดแล้วหน้าดินจะพังและถล่มลงมาได้ ซึ่งนั่นจะส่งผลให้งานล่าช้าและอาจต้องกลับมาซ้ำหากเกิดฝนตกจนทำให้ดินถล่ม

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ของโรคไวรัสโควิด-19 ยังไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้น ทำให้ทางทีมงานได้ทำการประชุมและแบ่งทีมทำงานออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อนลดจำนวนความแออัดของคนและลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อและติดเชื้อ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากผู้นำและคนในชุมชนในการป้องกันและดูแลทั้งความปลอดภัยในการทำงานและจากไวรัสโควิด-19

จากการได้ไปสำรวจและลงมือขุดนั้น จากครัวเรือนที่ได้ทำการเลือกมาสมควรทำอย่างยิ่ง เพราะแต่ละบ้านมีน้ำที่ไหลทิ้งลงไปรวมกัน ทำให้เกิดเป็นหลุมเล็กๆ เต็มไปด้วยน้ำขังซึ่งเป็นบ่อเกิดของลูกน้ำยุงลาย อีกทั้งยังส่งกลิ่นรบกวนทำให้บรรยากาศบริเวณนั้นไม่ดีอย่างที่สมควรจะเป็น

ประโยชน์จากการทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดในครั้งนี้

  1. ลดปัญหาน้ำเน่าเสียจากการใช้งานในภาคครัวเรือนและกรองน้ำนั้นขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้
  2. ลดการเพิ่มพาหะของการจะเกิดลูกน้ำยุงลาย

อีกทั้งยังมีประโยชน์ในการช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งได้

                   

อื่นๆ

เมนู