ในเดือนกรกฎาคม ทางทีมงาน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดินโดยได้มีการดำเนินการวางแผนและประชุมทีมก่อนการลงมือปฏิบัติงานทางทีมงานประชุมวางแผนและได้ตกลงกันในทีมว่าจะมีการแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่มซึ่งได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยในที่ประชุม

ต่อมาทางทีมงานได้มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจหลังคาเรือนที่จะทำการขุดหลุมเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดินได้พื้นที่พบปะผู้นำชุมชนทางผู้นำชุมชนพาทีมงานเดินสำรวจบ้านที่จะทำการการขุดหลุมซึ่งหลังคาเรือนที่จะไปดังกล่าวได้มีการลงข้อมไว้กับทีมงานแล้วว่าประสงค์ที่จะทำธนาคารน้ำใต้เดินเนื่องจากในบ้านพบปัญหาน้ำขังในบ้านช่วงฤดูฝนทำให้เกิดการเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณโดยรอบจึงได้มีการประสงค์ที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน

ต่อมาก็ได้มีการลงพื้นที่ขุดหลุมทางทีมงานได้ช่วยกันขุดหลุมตามที่ได้แบ่งกลุ่มกันโดยจะขุดไปเรื่อยๆแต่ในขณะที่ทำกสนขุดหลุมนั้นก็ได้พบปัญหาซึ่งขุดลึกลงไปจะพบปัญหาว่ายิ่งลึกน้ำก็ออกมาซึ่งจะเป็นปัญหาสำหรับทีมงานจะทำให้การขุดหลุมไม่ได้ลึกตามกำหนดที่วางไว้แต่ก็เป็นข้อดีซึ่งที่ในตรงนั้นเป็นที่ที่ราเลือกดีแล้วว่าเป็นที่ที่น้ำจะไปร่วมกันและทำให้น้ำไหลลงไปในบ่อที่เราขุดทำให้น้ำไม่ท่วมที่อื่นซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดี

 

อื่นๆ

เมนู