ปัญหาที่เกิดจากการการระบายน้ำที่ไม่ถูกวิธี ทำให้มีน้ำมาก จนไม่สามารถซึมลงดินได้ทัน จนอาจก่อให้ปัญหาน้ำขัง ไหลเจิ่งนองในพื้นที่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ส่งกลิ่นเหม็นอีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่นำมาสู่พาหะนำโรคต่างๆ ตามมาภายหลัง

โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ในพื้นที่ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำโครงการนี้เพื่อที่จะช่วยลดปัญหาน้ำขัง น้ำเน่าเสียที่เกิดจากการน้ำที่ไม่ได้รับการระบายอย่างถูกวิธี และเพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านปรือนี้ มีน้ำใช้ในเวลาภัยแล้ง และช่วยดูดซับน้ำจากพื้นที่ที่เกิดปัญหา ซึ่งในพื้นที่ที่ได้เลือกสรรในการจัดทำโครงทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนี้ คือ หมู่ 10 บ้านระกาใต้ และหมู่ 15 บ้านปทุมเมฆ

ประโยชน์ของการทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนี้ คือ จะช่วยดูดซับน้ำลงไปใต้ดิน ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังที่เกิดจากฝนหรือการระบายน้ำและยังสามารถสูบน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินมาใช้ได้ เมื่อเจอปัญหาภัยแล้ง แก้ปัญหาน้ำสกปรกเพราะธนาคารน้ำจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้นได้ ป้องกันการส่งกลิ่นเหม็นที่เกิดจากน้ำขังเป็นเวลานานอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู