ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ให้ดำเนินการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 week) ซึ่งได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงาน ต.บ้านปรือ เมื่อวันที่ 27พฤษภาคม 2564 แม้สถานการณ์โควิด-19 จะกลับมาระบาดในรอบที่ 3 แต่ ชาว U2T ยังคงเดินหน้าทำภารกิจ สู้ภัยโควิด ในชุมชน ช่วยให้พวกเขา สามารถประเมินสถานการณ์ โควิด-19 ได้ในทันที เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน และ รวมพลังวัคซีน “ทีมตำบลบ้านปรือได้อัดคลิป พูดเชิญชวนพี่น้องๆ ให้มาฉีดวัคซีน ด้วยความเป็นกันเอง ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นว่า เป็นวัคซีนที่สามารถเชื่อถือได้และใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ร่วมกัน เร่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในชุมชนบ้านเกิด

และได้พูดถึงโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ในพื้นที่ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำโครงการนี้เพื่อที่จะช่วยลดปัญหาน้ำขัง น้ำเน่าเสียที่เกิดจากการน้ำที่ไม่ได้รับการระบายอย่างถูกวิธี และเพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านปรือนี้ มีน้ำใช้ในเวลาภัยแล้ง และช่วยดูดซับน้ำจากพื้นที่ที่เกิดปัญหา ซึ่งในพื้นที่ที่ได้เลือกสรรในการจัดทำโครงทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนี้ คือ หมู่ 10 บ้านระกาใต้ และหมู่ 15 บ้านปทุมเมฆ

สรุปผลการปฏิบัติงาน ตำบลบ้านปรือ ประจำเดือน มิถุนายน ในด้านการลงพื้นที่ ทีมตำบลบ้านปรือ โดยเน้นการเข้าไปเคลียร์พื้นที่ การทำความสะอาดเพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ทีมตำบลจะกำหนดมาตรการ และการเตรียมความพร้อมการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย ให้ความรู้แก่ประชาชน สำรวจความต้องการ และจัดหาอุปกรณ์นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะควบคุมเชื้อไวรัสได้ และร่วมกันศึกษาข้อมูล หาความรู้ทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน พร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง แนวทางปฏิบัติก่อนและหลังฉีดวัคซีน ให้ชุมชนมีความรู้ในการตัดสินใจที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน รวมถึงทำการลงพื้นที่ สำรวจ คัดกรอง คนที่อยู่กลุ่มเสี่ยงในชุมชน หาแนวทางช่วยเหลือกับพี่น้องในชุมชน คลายข้อสังสัย ความวิตกกังวล อีกทั้งอำนวยความสะดวกให้พี่น้องชุมชนเข้ารับการฉีดวัคซีน ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบอย่างตั้งใจ เป็นผลให้กิจกรรมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

   

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู