วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการให้ดำเนินการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 week) ซึ่งได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงาน ต.บ้านปรือ แม้สถานการณ์โควิด-19 จะกลับมาระบาดในรอบที่ 3 แต่ทีมงาน U2T ยังคงมุ่งมั่นทำภารกิจสู้ภัยโควิดในชุมชน ช่วยให้ชาวบ้าน สามารถประเมินสถานการณ์ โควิด-19 ได้ในทันที การเคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชนและรวมพลังวัคซีน “ทีมตำบลบ้านปรือได้มีการอัดคลิป พูดเชิญชวนทุกๆท่านให้มาฉีดวัคซีน ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นว่าเป็นวัคซีนที่สามารถเชื่อถือได้และใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ร่วมกันและเร่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและในชุมชนของตนเองด้วย

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ร่วมโครงการ ได้มีการนัดหมายมาประชุมร่วมกัน เพื่อร่วมกันวางแผน ดำเนินการโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ในพื้นที่ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำโครงการนี้เพื่อที่จะช่วยลดปัญหาน้ำขัง น้ำเน่าเสียที่เกิดจากการที่น้ำไม่ได้รับการระบายอย่างถูกวิธี และเพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านปรือมีน้ำใช้ในเวลาภัยแล้ง และช่วยดูดซับน้ำจากพื้นที่ที่เกิดปัญหา ซึ่งในพื้นที่ที่ได้เลือกในการจัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนี้ คือ หมู่ 10 บ้านระกาใต้ และหมู่ 15 บ้านปทุมเมฆ โดยมีวิธีการข้อมูลดังต่อไปนี้

ธนาคารน้ำใต้ดิน มี 2 รูปแบบ

  1. ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด สำหรับใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
  2. ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ใช้แก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำเน่าเสียทั้งในครัวเรือนและพื้นที่การเกษตร

        (ทางโครงการของเราจะเป็นการทำในระบบปิด) 

ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด มีขั้นตอนวิธีการดังต่อไปนี้

  1. ขุดบ่อให้ลึกถึงชั้นหินอุ้มน้ำ (1-2 เมตร) จากนั้นใส่ยางรถยนต์เพื่อป้องกันขอบบ่อพังทลาย
  2. จากนั้นใส่วัสดุที่หาได้ในพื้นที่ เช่นขวดน้ำ (ใส่น้ำ 1 ใน 3 ส่วน), ท่อนไม้ หรือเศษปูนให้เต็มช่องว่างด้านนอกยางรถยนต์
  3. นำท่อ PVC มาวางตรงกลางบ่อเพื่อเป็นช่องระบายอากาศ นำวัสดุชนิดเดียวกับที่ใส่ช่องว่างด้านนอกมาเติมใส่ช่องว่างด้านในให้เต็ม
  4. คลุมด้วยผ้าไนล่อน แล้วทับด้วยก้อนหิน และตามด้วยหินละเอียดอีกที เพื่อเป็นตัวกรองให้เศษดิน หรือขยะไม่ให้เข้าไปอุดตันในบ่อ เมื่อฝนตกลงมาน้ำจะไหลสู่ชั้นใต้ดินโดยตรง ผ่านธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิดที่ทำขึ้นมา

ประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดิน

  1. ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น
  2. ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งเพราะสามารถสูบน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา
  3. ช่วยแก้ปัญหาน้ำเค็มเพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืด ฉะนั้นน้ำเค็มจะอยู่ด้านล่าง
  4. ช่วยแก้ปัญหาน้ำสกปรกเพราะระบบน้ำแบบปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น

     

         

อื่นๆ

เมนู