การปฏิบัติงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเดือนตุลาคม2564นี้ทางคณะปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เพื่อขุดบ่อทำธนาคารน้ำใต้ดินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครบตามจำนวนที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้ทันการใช้งานในฤดูฝน และให้ได้ประสิทธิภาพเต็มที่ในการใช้งาน เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่โครงการ

ในการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินมาระยะหนึ่งทำให้เห็นว่าธนาคารน้ำใต้ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังได้เป็นอย่างดี แนวคิดในการทำธนาคารน้ำใต้ดินนั้นนอกจากลดปัญหาการคาดแคลนน้ำยังช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขัง อีกทั้งยังสร้างความชุ่มชื่นในพื้นที่การเกษตรได้ดี น้ำฝนที่ตกไหลจากที่สูงลงสู่พื้นที่ต่ำก่อให้การการรวมตัวของมวลน้ำจำนวนมาก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณนั้นได้แต่พอเราได้ทำบ่อธนาคารน้ำใต้ดินดักทางน้ำใฟ้ไหลลงบ่อที่ทำไว้ก็ช่วยชะลอไม่ให้น้ำฝนไหลไปได้ และซึมลงใต้พื้นดินอย่างรวดเร็ว ทำให้พื้นที่บริเวณนั้นเกิดความชุ่มชื่นไม่แห้งแล้งและไม่มีน้ำท่วมขังอีกต่อไป

ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานในพื้นที่ก็มีข้อจำกัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 การรวมตัวของชาวบ้านเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้และวิธีการทำบ่อธนาคารน้ำใต้ดินให้เกิดประโยชน์ก็ทำได้น้อย แต่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงของคณะผู้ดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนและเป็นต้นแบบในการขยายผลโครงการในพื้นที่ต่อๆไป

อื่นๆ

เมนู