ช่วงท้ายของการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดของทีมงานตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ที่บ้านระกาใต้ ซึ่งการทำธนาคารน้ำใต้ดินนั้นร่วมทั้งสิน 20 หลุมที่จะทำการขุดในหมู่บ้านระกาใต้ทางทีมงานก็ได้มีการประชุมวางแผนกับอาจารย์ที่ดูแลโครงการและทีมงานตำบลการเพื่อ เพื่อที่จะทำการลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนและชาวบ้านบ้านระกาใต้เพื่อที่จะได้พูดคุยถึงการทำธนาคารน้ำใต้ดินให้ชุมชนได้รับทราบ

ในการนี้ทางทีมงานก็ได้ลงพื้นที่สำรวจความสนใจของชาวบ้านว่าครัวเรือนไหรสนใจที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินก็ให้ลงชื่อเอาไว้ซึ่งชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีได้ลงชื่อครบหลังจากนั้นทีมงานก็ได้ลงสำรวจตามรายชื่อที่ลงชื่อมา 20 หลุม และทำการปักหมุดเอาไว้เพื่อที่จะได้ทำการขุดในลำดับต่อไป

ส่วนการลงพื้นที่ขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดที่เป็นระกาใต้นั้นทีมงานตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมทีมโดยมีการแบ่งทีมงานอกเป็น 2 ส่วน คือโดยผู้หญิงจะทำการขุดหลุมส่วนผู้ชายจะนำอุปกรณ์มาลงหลุมรวมทั้งหมด 20 หลุม  การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทีมงานร่วมด้วยช่วยกันเป็นอย่างทำให้งานลุล่วงร่วมถึงชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีถึงแม้ในการขุดหลุมนั้นเราจะพบปัญหาบ้างเราก็ช่วยเหลือกันและก็ผ่านมันไปได้ ทำไมเราถึงต้องทำธนาคารน้ำใต้ดินก็เพราะช่วงฤดูฝนจะมีมวลน้ำจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถบริหารจัดการได้ ในฤดูแล้งเราขาดแคลนน้ำ และหลายพื้นที่ประสบปัญหานี้ ทำให้ต้องเผชิญปัญหาอุทกภัยและความแห้งแล้งซ้ำซากจึงได้มีการน้อมนำพระราชดำรัสของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องการเก็บน้ำไว้ในถ้ำมาดำเนินกิจกรรมนั้นก็คือการทำธนาคารน้ำไต้ดินระบบปิด

ประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดินคือ

  • ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น
  • ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง เพราะสามารถสูบน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา
  • แก้ปัญหาน้ำเค็ม เพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืด ฉะนั้นน้ำเค็มจะอยู่ด้านล่าง
  • แก้ปัญหาน้ำสกปรก เพราะระบบน้ำแบบปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น

                                   

อื่นๆ

เมนู