ในวันที่ 12 สิงหาคมพวกเราชาว u2t ตำบลบ้านปรือและคณะ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรม มีแล้วแบ่งปันเพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่สถานที่คัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในตำบลบ้านปรือ ณ วัดอินทบูรพา ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฎิบัติหน้าที่ตามจุดคัดกรองต่างๆภายในตำบลบ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้การดำเนินงานในทุกภาคส่วนมีข้อจำกัด ทางคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบและทีมงานตำบลบ้านปรือได้มีการประชุมวางแผนการทำงานผ่าน google meet เพื่อหารือในขั้นตอนการทำงานต่างๆ และได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนที่จะทำการลงพื้นที่ในเรื่องมาตรการความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อขอเข้าพื้นที่ไปดำเนินการขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด

รูปแบบการทำธนาคารน้ำแบบปิดมีข้อดีคือ สามารถทำให้น้ำไหลลงบ่อใต้ดินได้รวดเร็วมาก ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน และสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยในช่วงฤดูฝนนั้น ความสามารถของธนาคารน้ำใต้ดินคือสามารถรีชาร์จน้ำลงบ่อได้รวดเร็ว ลดการท่วมขังในพื้นที่ ส่วนหน้าแล้งก็สามารถนำน้ำที่กักเก็บไว้มาใช้ได้ อีกทั้งการทำธนาคารยังช่วยทำให้ดินชุ่มน้ำและอุ้มน้ำมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ดินบริเวณที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินเกิดตาน้ำ (ทางน้ำเล็กๆ ที่อยู่ใต้ดิน มีน้ำไหลตลอดไม่ขาดสาย) และหลังจากนั้นชาวบ้านก็จะสามารถขุดน้ำบาดาลและน้ำประปาขึ้นมาใช้ได้โดยไม่ต้องซื้อน้ำเหมือนที่ผ่านมา

                      

อื่นๆ

เมนู