เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นอีกเดือนที่ทางทีมงานได้แบ่งกลุ่มทำงานในพื้นที่และกระจายออกปฏิบัติงานสร้างบ่อธนาคารน้ำใต้ดินที่หมู่15 บ้านปทุมเมฆ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ อาทิตย์แรกของการทำงานนั้นได้มีปัญหาในการทำงานในพื้นที่บ้างเกี่ยวกับเรื่องการเข้าอออกหมู่บ้านเนื่องจากปัญหาของโรคระบาดโควิด-19 แต่ทางคณะทำงานก็ได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบเรียบร้อยแล้วจีงไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน

สัปดาห์ที่2-3 ทางทีมงานได้ทำงานอย่างขมักเขม้น ในวันที่12 สิงหาคม 2564 ทางคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้แจ้งข่าวในการลงพื้นที่ของคณะบดี ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ พร้อมคณะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง จัดกิจกรรม ‘มีแล้วแบ่งปัน’ เพื่อมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ที่สถานกักตัวในวีดอินทรบูรพา บ้านกะนัง ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่14 สิงหาคม 2564 ทางคณะบดีวิทยาการจัดการ ท่านดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ และคณะผู้ดำเนินงานตำบลบ้านปรือได้จัดประชุมผ่าน Google Meet เพื่อประชุมวางแผนหาแนวทางในการลงพื้นที่ในช่วงโควิด-19 แก้ไขปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ปลายเดือนสิงหาคม การลงพื้นที่สร้างบ่อธนาคารน้ำใต้ดินได้ดำเนินต่อไปท่ามกลางแดดร้อนบ้าง ฝนตกบ้างเป็นบางวัน การทำงานในช่วงการระบาดของโรคระบาดโควิด-19 ทำให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์น้อยเพราะไม่กล้าที่จะมารวมตัวกันเยอะในช่วงที่คณะทำงานได้อธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์และขั้นตอนของการสร้างบ่อธนาคารน้ำใต้ดิน อย่างไรก็ดีทางทีมงานก็ได้ให้ผู้ใหญ่บ้านได้ให้เสียงตามสายหอกระจายข่าว ให้ความรู้เรื่องประโยชน์เสริมให้ด้วย

อื่นๆ

เมนู