วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยคณะวิทยาการจัดการและคณะผู้ดำเนินงานตำบลบ้านปรือ ได้มีการจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้งให้กับชาวบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ที่กักตัวตามมาตรการของสถานการณ์การโควิด 19  ณ วัดอินทบูรพา ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 คณบดีคณะวิทยาการจัดการนำโดยท่าน รองศาสตราจารย์ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ และคณะผู้ดำเนินโครงการ ได้มีการประชุมหารือกันผ่าน Google Meet เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ภายในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ และติดตามผลงานที่ได้รับมอบหมายของตำบลในการรับผิดชอบขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดิน พร้อมชี้แจงงบประมาณและแนวทางการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด 19 ระบาดในขณะนี้

โดยในเดือนสิงหาคมทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้วางแผนและติดต่อประสานงานกับทางผู้นำชุมชนเพื่อลงพื้นที่ดำเนินงานขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน 5 หลุม ณ บ้านปทุมเมฆ  ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมากที่จะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ทางทีมงานจึงต้องมีการหารือและหาแนวทางการป้องกันอย่างรัดกุมถึงแนวทางการดำเนินงานต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู